top of page

הצהרת נאמנות לכנסת ישראל

לחברי הכנסת ולמועמדים לכנסת ה-21

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות, לשמור על סמליה ולכבדם ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת".

לקראת הבחירות לכנסת ה-21 אני קורא למועמדים ולמועמדות להצטרף אלי ולחתום על הצהרת האמונים לכנסת ישראל כפי שמופיעה בהצעת החוק אותה יזמתי. בעמוד זה תוכלו לראות אילו מפלגות ומועמדים הצטרפו ליוזמה זו.

המספרים המופיעים מעל כל מפלגה מייצגים את מספר החותמים מתוך רשימתה לכנסת. מעבר עם סמן העכבר יחשוף את רשימת התומכים.

T. 123-456-7890

0/20
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

T. 123-456-7890

20/20
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

אביגדור ליברמן
עודד פורר

יבגני סובה

אלי אבידר

יוליה מלינובסקי

חמד עאמר

יוליה מלינובסקי

מרק אפראימוב

לימור מגן תלם

אלינה ברדץ'

שאדי חלול

אלכס פרידמן

דור דוידיאן

שחר אלון

אילנה קרטיש

משה סדיה

בוריס שינדלר

הילה ידיד ברזילי

אביב כהן

אמיר שניידר

T. 123-456-7890

0/40
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

T. 123-456-7890

0/40
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

T. 123-456-7890

0/10
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

T. 123-456-7890

0/10
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

עוצמה יהודית*הבית היהודי*האיחוד הלאומי

איחוד
מפלגות
הימין

T. 123-456-7890

0/10
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

T. 123-456-7890

0/10
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

T. 123-456-7890

0/10
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

T. 123-456-7890

0/10
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

T. 123-456-7890

0/10
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

T. 123-456-7890

0/10
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
bottom of page