הצהרת נאמנות לכנסת ישראל

לחברי הכנסת ולמועמדים לכנסת ה-21

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות, לשמור על סמליה ולכבדם ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת".

לקראת הבחירות לכנסת ה-21 אני קורא למועמדים ולמועמדות להצטרף אלי ולחתום על הצהרת האמונים לכנסת ישראל כפי שמופיעה בהצעת החוק אותה יזמתי. בעמוד זה תוכלו לראות אילו מפלגות ומועמדים הצטרפו ליוזמה זו.

המספרים המופיעים מעל כל מפלגה מייצגים את מספר החותמים מתוך רשימתה לכנסת. מעבר עם סמן העכבר יחשוף את רשימת התומכים.

0/20
20/20
0/40
0/40
0/10
0/10

עוצמה יהודית*הבית היהודי*האיחוד הלאומי

איחוד

מפלגות

הימין

0/10
0/10
0/10
0/10
0/10
0/10