חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון
תגיות
No tags yet.
המשיכו לעקוב

אושר בועדת שרים: ועדת ערר על החלטה בעניין רישוי מקצועות רפואיים, ביוזמת ח"כ עודד פורר

אחד מחסמי העלייה והקליטה המרכזיים הוא ההכרה ברישיונות מקצועיים של עולים ותושבים חוזרים. רבים מן העולים שמגיעים לישראל אינם מצליחים להיקלט בה וחוזרים למדינות המקור לאחר שהתייאשו מלקבל הכרה ברישונותיהם, חלקם אף בעלי מקצוע ותיקים במדינות מוצאם. בנוסף, יהודים רבים בוחרים מראש שלא לעלות לישראל מחשש שלא יוכרו רישיונותיהם.


מתן רישיונות רפואה בישראל, בהתאם לפקודת הרופאים נמצא תחת סמכותו של מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך ל