top of page

חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון

אושר בועדת שרים: ועדת ערר על החלטה בעניין רישוי מקצועות רפואיים, ביוזמת ח"כ עודד פורר

אחד מחסמי העלייה והקליטה המרכזיים הוא ההכרה ברישיונות מקצועיים של עולים ותושבים חוזרים. רבים מן העולים שמגיעים לישראל אינם מצליחים להיקלט בה וחוזרים למדינות המקור לאחר שהתייאשו מלקבל הכרה ברישונותיהם, חלקם אף בעלי מקצוע ותיקים במדינות מוצאם. בנוסף, יהודים רבים בוחרים מראש שלא לעלות לישראל מחשש שלא יוכרו רישיונותיהם.


מתן רישיונות רפואה בישראל, בהתאם לפקודת הרופאים נמצא תחת סמכותו של מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך. בדומה לכך, מתן תעודה במקצועות הפרה-רפואיים, רוקחים ורופאי השיניים נתונים לאותה סמכות. סמכויות אלו האמונות היום בידיו של מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים כוללות את כל השלבים ברישוי הרופאים ובעלי המקצועות הרפואיים, לרבות הכרה בתארים מהארץ ומחו"ל, החלטה לגבי צורך בבחינות, תקופות עבודה מעשית, ועוד כהנה וכהנה.


עם זאת, החוק אינו מכיל כל מנגנון פיקוח או ערעור על החלטות המנהל. על החלטותיו אין יכולת לערער, למעט, כאמור, בדרך של הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים. הצעת חוק זו מבקשת לאפשר לעותרים להגיש ערר על החלטת המנהל ובכך להביא לדיון נוסף את ההחלטה לגבי המקצועי.


ח"כ עודד פורר מגיש ההצעה: "העדר מנגנון ערעור על החלטותיו של המנהל, וההכרח לפנות אל בית המשפט, מחלישים באופן דרמטי את היכולת לתקן טעויות בהחלטות המנהל. יצירת מנגנון ערר תאפשר להתמודד ביתר קלות עם החלטות שעשויות להתברר כשגויות, תעניק למבקשי הרישיונות כתובת זמינה להעלאת טענותיהם, בניגוד להליך משפטי ארוך ויקר יחסית, ותפחית את העומס על בתי המשפט לעניינים מנהליים במדינת ישראל".


ח"כ פורר הוסיף ואמר כי "ההגיון אומר שרופא בצרפת יכול להיות רופא גם בישראל. ושרופא בפריז יכול לרפא גם בירושלים. כשרופאים באים לנתח כאן במעמד של תיירים – מאשרים להם לנתח, אך אם הם עושים עלייה – הם מוצאים את עצמם מטורטרים בין ועדות שונות. ועדת הערר תקצר הליכים ותאפשר ליותר עולים לעבוד במקצוע שבו עסקו לפני עלייתם ארצה".

תגיות
אין עדיין תגים.
המשיכו לעקוב
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page