top of page

חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון

האם שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לגיטימית כתשובה בבגרות


בדיון שהתקיים בעדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת דנו הח"כים ונציגי משרד החינוך בעובדה שבבחינת הבגרות האחרונה באזרחות הופיעה שאלה לתלמידים: הצג 2 דרכים להתמודדות עם השסע הלאומי במדינת ישראל. כתשובה אפשרית, התקבלה התשובה שמדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה. דבר אשר שולל את היותה של המדינה יהודית ודמוקרטית.


ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) שיזם את הדיון וניהל את הישיבה אמר כי "אנחנו לא יכולים מצד אחד לומר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית ומצד שני לקבל תשובה ששוללת הלכה למעשה את קיומה של מדינת ישראל ככזו. התשובה שהתקבלה בבגרות באזרחות אינה יכולה להיות נכונה".


מפמ"רית אזרחות, יעל גוראון טענה שבלימוד האזרחות מלמדים שהבסיס למדינה הוא היותה יהודית ודמוקרטית. עם זאת, מוצגת לתלמידים קשת הדעות. כתשובות אפשריות הוצגו לבוחנים תשובות, כמו: חינוך כל המגזרים לפלורליזם, קידום ייצוג הולם במדינה למיעוטים, ועוד. כתשובות קצה, ניתנה גם האפשרות של: מדינת כל אזרחיה, כיוון שהיא הופיעה בספר הלימוד. בפועל, תלמידים בודדים בלבד נתנו תשובה זו. לא התקבלו תשובות ששללו את סממניה היהודים של המדינה.


ח"כ פורר פנה לשר החינוך בנט בבקשה לקבל הבהרות באשר לתשובות שהתקבלו ולדעת באילו דרכים ינקוט משרד החינוך על מנת שהדבר לא יחזור בעתיד. בהמשך לכך פנתה הוועדה לשר החינוך בבקשה שהמושגים הצהרת בלפור, וכתב המנדט הבריטי לא"י, יהיו חלק בלתי נפרד מלימודי האזרחות וההיסטוריה.

תגיות
אין עדיין תגים.
המשיכו לעקוב
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page