top of page

חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון

רופאים ועוסקים במקצועות הבריאות יוכלו לערער על אי הכרה ברשיונם

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה ובפה אחד את הצעת חוק ועדת ערר על החלטה בעניין רישוי מקצועות רפואיים, ביוזמת ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו)


אחד מחסמי העלייה והקליטה המרכזיים הוא ההכרה ברישיונות מקצועיים של עולים ותושבים חוזרים. רבים מן העולים שמגיעים לישראל אינם מצליחים להיקלט בה וחוזרים למדינות המקור לאחר שהתייאשו מלקבל הכרה ברישיונותיהם, חלקם אף בעלי מקצוע ותיקים במדינות מוצאם. בנוסף, יהודים רבים בוחרים מראש שלא לעלות לישראל מחשש שלא יוכרו רישיונותיהם.


ח"כ פורר לאחר שעבר החוק בקריאה ראשונה: אני מברך את חברי הבית על הצבעתם. עצם העובדה שלא היה מתנגד אחד לחוק מוכיחה כי הגיע הזמן לשים סוף לעוול ולבירוקרטיה של רופאים, רוקחים ועוסקים במקצועת הפרה רפואיים שעלו ארצה ונתקלים בסחבת של שנים בהכרה ברישיונם המקצועי. אני מקווה שהחוק יקל על העולים ויביא לגידול במספר העולים לישראל. בנוסף, יצירת מנגנון ערר תאפשר להתמודד ביתר קלות עם החלטות שעשויות להתברר כשגויות, תעניק למבקשי הרישיונות כתובת זמינה להעלאת טענותיהם, בניגוד להליך משפטי ארוך ויקר יחסית, ותפחית את העומס על בתי המשפט לעניינים מנהליים במדינת ישראל".


בהצעת החוק נכתב כי מתן רישיונות רפואה בישראל, בהתאם לפקודת הרופאים נמצא תחת סמכותו של מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך. בדומה לכך, מתן תעודה במקצועות הפרה-רפואיים, רוקחים ורופאי השיניים נתונים לאותה סמכות. סמכויות אלו האמונות היום בידיו של מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים כוללות את כל השלבים ברישוי הרופאים ובעלי המקצועות הרפואיים, לרבות הכרה בתארים מהארץ ומחו"ל, החלטה לגבי צורך בבחינות, תקופות עבודה מעשית, ועוד כהנה וכהנה.

עם זאת, החוק אינו מכיל כל מנגנון פיקוח או ערעור על החלטות המנהל. על החלטותיו אין יכולת לערער, למעט, כאמור, בדרך של הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים. הצעת חוק זו מבקשת לאפשר לעותרים להגיש ערר על החלטת המנהל ובכך להביא לדיון נוסף את ההחלטה לגבי המקצועי.


תגיות
אין עדיין תגים.
המשיכו לעקוב
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page