top of page

חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון

הנהלת הקואליציה תחליט אם לאשר את הנוסח החדש להצהרת אמונים של חברי הכנסת

ח"כ פורר: "לא יכול להיות שיהיו חברי כנסת יראו עצמם משוחררים מהנאמנות לשמור את מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי".


ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה להעביר להחלטת הנהלת הקואליציה את הצעת חוק של ח"כ עודד פורר הקובעת כי נוסח הצהרת האמונים של חבר הכנסת יחייב הצהרת אמונים למדינת ישראל "כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות, לשמור על סמליה ולכבדם".


לפי ההצעה, יחויבו הח"כים לומר את התוספת הזו לאחר המילים "מדינת ישראל" בהצהרה הנוכחית "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת".


ח"כ פורר הוסיף כי "אני מצפה מהנהלת הקואליציה להביא לאישור את הצעת חוק זו. ראוי שחבר כנסת יצהיר אמונים למדינת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי במגילת העצמאות. הכנסת, כמו מדינת ישראל, הוקמה כזכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. ולפיכך יש להצהיר עם כניסתו של כל חבר לכנסת ישראל, הצהרה העומדת בתנאי הסף. כשנכנסתי לכנסת הופתעתי לגלות שהצהרת האמונים של חברי הכנסת אינה כוללת את הסממנים הברורים של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי ומכאן באה היוזמה לתקן את לשון ההצהרה. לא יכול להיות שיהיו חברי כנסת יראו עצמם משוחררים מהנאמנות לשמור את מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי".

תגיות
אין עדיין תגים.
המשיכו לעקוב
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page