top of page

חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון

ועדת השרים תדון בהצעת החוק שתביא להוזלה בעמלות הסליקה

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון בהצעת חוק שהגיש ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) המבקשת להגביר את התחרות בשוק הסליקה והוזלת העמלות על ידי הקלה בהגדרות מנפיק בעל היקף פעילות רחב בחוק הבנקאות

בחוק הבנקאות (רישוי), שהתקבל בשנת 2011, נקבעו כמנפיקים בעלי היקף פעילות רחב מנפיקים שחלקם בשוק 10% או יותר והם חויבו לאפשר לסולקים אחרים לסלוק עסקאות בכרטיסי אשראי שהנפיקו, במטרה להגביר את התחרות בשוק הסליקה.

יחד עם זאת, מנפיקים שחלקם מתחת ל-10%, על אף שהם חלק מקבוצה פעילה בתחום, לא הוכרזו ככאלו שמחויבים לאפשר את סליקת כרטיסי האשראי שהנפיקו באמצעות מנפיק אחר, ובכך נפגעה התחרות.

מטרת הצעת החוק, שתעלה לבחינה בועדת השרים ביום א' הקרוב, להביא להגברת התחרות בשוק הסליקה, בעיקר עבור עסקים קטנים, וזאת באמצעות הקטנת האחוז הנדרש ממספר כרטיסי האשראי שהונפקו בישראל, או מסכום העסקאות שבוצעו בישראל באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו בישראל בתקופה האמורה, מעשרה אחוזים לשני אחוזים, והכל לעניין הגדרת מנפיק בעל היקף פעילות רחב.

הצעת חוק זו עלתה כחלק מהדיונים בועדת הרפורמות, אז הובטח על ידי משרד האוצר ויו"ר הועדה כי הנושא יקודם כהצעת חוק פרטית.

תגיות
אין עדיין תגים.
המשיכו לעקוב
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page