top of page

חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון

אין אפשרות לדעת את עברם הפלילי של מאמני ספורט לילדים

בישיבתה הראשונה של ועדת המשנה לספורט בראשותו של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) ציין מנהל האגף להכשרת מאמנים במשרד התרבות והספורט כי למשרדו אין מסד נתונים לגבי מספר המאמנים, בקרתם ורמתם.

ח"כ עודד פורר שהקדיש את הדיון הראשון של הועדה למעמדו של המאמן בספורט הישראלי, אמר בפתח הישיבה כי "אם מסתכלים על מקצוע המאמן בראייה רחבה ולא רק על הספורט המקצועני מעמדו מקביל למעמדו של המורה. הוא אחראי על הנחלת ערכים ותכונות שילוו את המתאמנים במשך כל חייהם". בדיון השתתפו מאמנים, ספורטאים ומנהלי הכשרות מקצועיות.


במהלך הדיון אמר שלמה סביה, מהל האגף להכשרת מאמנים במשרד התרבות והספורט כי אין למשרדו כל דרך לדעת מידע לגבי עברו הפלילי של המאמן. לכשנשאל ע"י ח"כ פורר האם עובדה זו תקפה גם למאמני ילדים, אמר סביה כי לצערו אין הם יוצאים מהכלל וגם להם אין אפשרות בדיקת ר"פ. פורר הנחה לבדוק את הדברים ולקיים דיון דחוף בנושא.


בדיון עלו טענות רבות על הכשרת המאמנים ועל העובדה כי משכורתם של המאמנים נקבעת לרוב לפי מספר המשתתפים ולא לפי מקצועיות, ותק או סוג ההכשרה שעברו. דבר היוצר מחסור במאמנים בענפים פופולריים פחות וריבוי בענפי הכדורגל והכדורסל לדוגמא.


אלכס אברבוך, אלוף אירופה בקפיצה במוט בעברו: המדינה חייבת להחליט כמה מאמנים היא דורשת ולסיים את הסאגה הארוכה הזו. רק הגדרה חד משמעית של סטטוס המאמן והסדרה של התקנים תוכל לשפר את מעמדם של המאמנים בישראל.


אלי סדרס, מנהל בית הספר למאמנים במכון וינגייט: צריכים לדבר על המאמנים כמחוללי שינוי חברתי וכדמויות המקנות לנערים וילדים רבים ערכים לחיים. המחויבות למקצוע המאמן שמביאה להישגים במדינות רבות בעולם.


יעקב ג'ינו, סגן מנהל בי"ס למאמנים בווינגייט ומאמן: נער בגיל 16 מוסמך כמאמן בתקופה קצרה של חודש אחד ולאחר מכן מחויב להיות בשטח שנתיים עד שיוכל להמשיך את אפשרויות לימוד האימון. זו זילות במעמד המאמן, המדינה חייבת לדרוש יותר ממקצוע המאמן ואם היא לא מסוגלת שלא תגדיר אותו כמקצוע.
תגיות
אין עדיין תגים.
המשיכו לעקוב
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page