top of page

חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון

הצעת חוק: טיפולי שיניים בסל לילדים - גם מרופאים פרטיים

מרבית רופאי השיניים בישראל, הם רופאי שיניים פרטיים ועצמאיים .ע"פ המצב הקיים היום, ובהתאם לתיקון חוק בריאות ממלכתי, שנחקק ב-2010, יכולים ילדים עד גיל 15, לקבל טיפול שיניים חינם רק במסגרת קופות החולים. התוצאה - צמצום זכות הבחירה של ילדים והוריהם ברופא המטפל, אי נגישות מספקת של מיליוני ילדים לטיפול איכותי וזמין ואלפי רופאי שיניים המוכנים לטפל במסגרת תנאי חוק בריאות ממלכתי אך אינם רשאים לעשות כן.


על מנת לתקן עיוות זה, הפוגע הן בילדי ישראל והן ברופאי השיניים, הניח חבר הכנסת עודד פורר (ישראל ביתנו) את הצעת החוק – ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- חיוב קופות החולים לשלב את רופאי השיניים בין נותני השירותים לקופות).


הצעה החוק החדשה, עליה חתומים עליה כ-40 חברי כנסת מכל סיעות הבית. קובעת כי קופות החולים תהיינה חייבות להציע ולאפשר לחבריהן, לקבל רפואת שיניים, לפי בחירתם, מכל מרפאת שיניים מורשית, אשר תהיה מוכנה להתקשר עם קופת החולים, ע"פ התנאים הנהוגים אצלה להתקשרות עם נותני שירותים בתחום בריאות השן. כלומר, מטרת ההצעה היא לשנות את המצב הבעייתי הקיים כיום לקבל טיפולי שיניים חינם, במסגרת חוק בריאות ממלכתי, רק במסגרת קופות החולים ולחייב את קופות לשלב את רופאי השיניים הפרטיים בהסדר הקיים אל מול המדינה. החוק החדש יגדיל את היצע רופאי השיניים ויאפשר לאזרחים לבחור מבין כל מגוון המטפלים הקיים. רופאי שיניים עצמאיים או מרפאות קופת חולים.


במסגרת התיקון לחוק בריאות ממלכתי מ-2010 אשר הכניס בהדרגה (תחילה עד גיל 8 וכיום עד גיל 15) את טיפולי השיניים חינם לילדים. התקבל גם תיקון לחוק הקובע הקמת "תאגיד ייעודי", אשר יהווה קופת חולים מתמחה לטיפולי שיניים, המאגדת את רופאי השיניים העצמאיים ותוכל לספק שירותים לאוכלוסיות הזכאיות במימון ממלכתי במקביל לקופות החולים. אולם הקמת התאגיד מתעכבת מזה שנים, בעקבות תנאים, מגבלות ודרישות נוספות של משרד הבריאות.


ח"כ עודד פורר, יוזם הצעת החוק אמר כי הגיע העת לעשות רפורמה בכל תחום רפואת השיניים. "מדוע לא יכולים המטופלים לבחור את רופאי השיניים שלהם? היוזמה הברוכה של טיפולי שיניים חינם לילדים אינה מיושמת כיום והקופות מקבלות את הכספים על הטיפולים גם אם לא העניקו טיפולים. ההגבלות על הזכות לבחור ברופא המטפל, הופכת את טיפולי השיניים בחינם ללא רלוונטיים. הצעת החוק שהגשתי תביא את רפואת השיניים לרפואה זמינה ואטרקטיבית לכל, ותרחיב את אפשרויות הטיפול העומדות בפני המטופלים".


ד"ר יצחק חן, יו"ר ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל: "המצב הקים כיום הוא שערורייה מתמשכת, ואבסורד שאין כמותו, מצד אחד לא מאפשרים לאזרחים, את זכות הבחירה ברופא המטפל בשיני ילדיהם ומאלצים אותם להסתפק במגוון מצומצם ובלתי נגיש ומן הצד השני מונעים עבודה מאלפי רופאים מקצועיים ומנוסים, המעוניינים ומוכנים לטפל בציבור בחינם, במסגרת התנאים הקבועים בחוק בריאות ממלכתי. אני מברך את ח״כ פורר על יוזמה זו״.תגיות
אין עדיין תגים.
המשיכו לעקוב
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page