חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון
תגיות
No tags yet.
המשיכו לעקוב

הצעת חוק: טיפולי שיניים בסל לילדים - גם מרופאים פרטיים

מרבית רופאי השיניים בישראל, הם רופאי שיניים פרטיים ועצמאיים .ע"פ המצב הקיים היום, ובהתאם לתיקון חוק בריאות ממלכתי, שנחקק ב-2010, יכולים ילדים עד גיל 15, לקבל טיפול שיניים חינם רק במסגרת קופות החולים. התוצאה - צמצום זכות הבחירה של ילדים והוריהם ברופא המטפל, אי נגישות מספקת של מיליוני ילדים לטיפול איכותי וזמין ואלפי רופאי שיניים המוכנים לטפל במסגרת תנאי חוק בריאות ממלכתי אך אינם רשאים לעשות כן.


על מנת לתקן עיוות זה, הפוגע הן בילדי ישראל והן ברופאי השיניים, הניח חבר הכנסת עודד פורר (ישראל ביתנו) את הצעת החוק – ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- חיוב קופות החולים לשלב את רופאי השיניים בין נותני השירותים לקופות).


הצעה החוק החדשה, עליה חתומים עליה כ-40 חברי כנסת מכל סיעות הבית. קובעת כי קופות החולים תהיינה חייבות להציע ולאפשר לחבריהן, לקבל רפואת שיניים, לפי בחירתם, מכל מרפאת שיניים מורשית, אשר תהיה מוכנה ל