top of page

חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון

"חוק העמותות 2" יוצא לדרך: הוגשה הצעת החוק הדורשת שקיפות בבג"ץ מעמותות שעיקר מימונם מ


"חוק העמותות 2" יוצא לדרך: הצעת החוק חדשה מבקשת להתמודד עם תופעת העמותות המייצגות בישראל, באופן שאינו שקוף, אינטרסים זרים של מדינות חוץ ופועלות תחת מעטה של התארגנות מקומית המבקשת לדאוג לאינטרס הציבורי הישראלי.


על פי ההצעה המובלת על ידי ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו), עמותה שעיקר מימונה מישות מדינית זרה תציין בכל מסמך שיוגש לבית המשפט עובדה זו. בנוסף, העמותה תציין בפני שופט בית המשפט את ההסכמים הכרוכים במימון הזר.

עם התרבות נציגי גופים הפועלים בישראל בשם ישויות מדיניות זרות מבקשת הצעת החוק זו להתמודד עם תופעת העמותות המייצגות בישראל אינטרסים זרים של מדינות חוץ ופועלות כדי לקדם את מדיניותן באופן שאינו דמוקרטי. על פי ההצעה, עמותה שעיקר מימונה מישות מדינית זרה תציין בכל מסמך שיוגש לבית המשפט עובדה זו. נוסף על כך העמותה תציין בפני שופט בית המשפט את ההסכמים הכרוכים במימון הזר מתוך רצון לקדם שקיפות וגילוי נאות המתחייבים ממערך הנסיבות המורכב. הצעת החוק מבקשת לקבל את עמדת משרד החוץ לכל דיון בו קיימת מעורבות של עמותה שעיקר מימונה מישות מדינית זרה וזאת כדי להבטיח שמעורבותם של אותם אינטרסים זרים בעתירות אינו פוגע בביטחון ובעמדותיה של מדינת ישראל.


ח"כ עודד פורר אמר כי: "מטרתה של הצעת החוק להפוך את ההליך המשפטי למחבלים לשקוף יותר. מיליוני שקלים עוברים לידי משפחות מחבלים ולידי המחבלים בכל שנה וזוהי זכותנו כמדינה לדעת אילו כספים מניעים את "גלגלי הצדק" במשפטים בהם מואשמים טרוריסטים הפועלים נגד ישראל. הגיע הזמן לחשוף את האינטרסים העומדים מאחורי העתירות הרבות במשפטי המחבלים, שגם כך מעמיסות על בתי המשפט".


מנכ"ל תנועת "אם תרצו" מתן פלג שתנועתו חשפה את תופעת העמותות המקבלות את עיקר מימונם מישויות זרות ומקדמות את מדיניותן של ממשלות אירופה אמר כי: "על מערכת המשפט להקשיח את מדיניותה נגד ארגונים הפועלים במימון ממשלות זרות ומנצלים אותה לצורך פגיעה במדינת ישראל. הצעת החוק המבקשת להגביר את השקיפות מארגונים הפועלים כשתולים לכל דבר ועניין בבג"ץ היא רק חלק מהצעדים המיידים שיש לנקוט כדי להגן על מערכת החוק בישראל." פלג הדגיש כי: "ראוי שממשלות אירופה יפסיקו לחתור תחת ריבונותה של מדינת ישראל ויפה שעה אחת קודם. סיוע ממשלתי זר למחבלים ומשפחותיהם בבג"ץ אינם רק מעשה של עידוד טרור, אלא סכנה אמיתית לדמוקרטיה הישראלית."


תגיות
אין עדיין תגים.
המשיכו לעקוב
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page