top of page

חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון

נרשם בספר החוקים של מדינת ישראל: מסית לטרור לא יוכל להתמודד לכנסת


ח"כ עודד פורר: "יום היסטורי, אולי מעתה נפסיק לשמוע את קולות ההסתה לטרור במשכן הכנסת"


מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – הנטל להוכחת תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל) שיזם ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו).


בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, נקבעה זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה מפני מי שמנסה לעשות שימוש בכלים הדמוקרטיים במטרה לשלול את עצם קיומה של המדינה או לפגוע בעקרונות היסוד שלה. הסעיף קובע כי רשימת מועמדים, וכן מועמד יחיד, לא ישתתפו בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה, או במעשיו של האדם, כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כדי להסית לגזענות, או כדי לתמוך במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל.


הצעת החוק של ח"כ פורר הרחיבה את העילה למניעת השתתפות של מועמד לבחירות לכנסת, ומעתה, בנוסף למעשים, גם התבטאויות נגד המדינה ותמיכה בטרור, יכללו בחוק.


ח"כ עודד פורר אמר כי " זהו יום היסטורי, אולי מעתה נפסיק לשמוע את קולות ההסתה לטרור במשכן הכנסת. הגיע הזמן שחברי הכנסת המסיתים לטרור ושוללים את קיומה של מדינת ישראל יבינו שלמילים היוצאות מפיהם יש משמעות לקהל השומע, היוצא לא פעם לרחובות ומבצע פעולות נגד מדינת ישראל.

לצערי ראינו פעם אחת בכנסת הנוכחית ח"כ עובר על חוקי מדינת ישראל ופועל יחד עם ארגון טרור נגד המדינה. אך ראינו יותר מפעם אחת חברי כנסת המתבטאים נגד ישראל ופוגעים בביטחונם של התושבים, ולהם צריך לשלול את הזכות להיות חברי כנסת בפעם הבאה".תגיות
אין עדיין תגים.
המשיכו לעקוב
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page