top of page

חדשות

חדשות אחרונות
ארכיון

ח"כ פורר: העובדה שבשל ח"כים סוררים טראמפ נמנע מלהופיע בכנסת – תעודת עניות

בעקבות העובדה שהנשיא טראמפ לא כיבד את הכנסת בנוכחותו וזאת רק בשל חוסר יכולתה של המשלחת הישראלית להתחייב לנאום ללא הפרעות, פנה ח"כ עודד פורר ליו"ר ועדת הכנסת בבקשה לשנות את התקנון ולהרחיב את סמכויות היו"ר וסמכויותיה של ועדת האתיקה בעניין ביקור ראשי מדינות.


ח"כ פורר הציע כי חבר הכנסת אשר התנהג בניגוד למקובל, רשאי יושב הראש להורות על הוצאתו מהישיבה באופן מיידי וללא צורך בקריאתו לסדר 3 פעמים. במידה וזה הוצא מהישיבה, יועבר עניינו להחלטת וועדת האתיקה של הכנסת, שתדון ותכריע בעונשו של חבר הכנסת תוך 7 ימים מיום האירוע. כמו כן תהיה רשאית וועדת האתיקה להרחיק את חבר הכנסת עד ל 6 חודשים מהכנסת ולשלול את שכרו באופן מלא בגין כל יום שבו הורחק חבר הכנסת מהכנסת.

ח"כ פורר שנכח יחד עם עוד 5 חברי כנסת במליאה דרש מח"כ קיש לקיים דיון דחוף בנושא וסיכם "זוהי תעודת עניות לכנסת וחובה עלינו למנוע מצב שכזה בעתיד".


תגיות
אין עדיין תגים.
המשיכו לעקוב
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
bottom of page